About Us Events/Photo Gallery

India's Assistance for Army Software Park at TCU, Nha Trang

Posted on: August 11, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma handed over a cheque of US$ one million to Deputy Minister of Defence, Senior Lt. Gen. Hoang Xuan Chien at the Ministry of National Defence of Vietnam on 11 August 2021. This is the first tranche of the US$ 5 million grant assistance being provided by Government of India to Vietnam's Ministry of National Defence for the establishment of an Army Software Park at the Telecommunication University in Nha Trang. The Army Software Park is an important symbol of hi-tech cooperation under the India-Vietnam Defence Partnership and will contribute to capacity building of Vietnam's Defence forces in the IT sector.
***
Đại sứ Pranay Verma đã trao lại tấm séc trị giá 1 triệu đô cho Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại trụ sở Bộ Quốc Phòng Việt Nam vào ngày 11/08/2021. Đây là khoản giải ngân đầu tiên thuộc gói viện trợ 5 triệu đô được cung cấp bởi Chính phủ Ấn Độ dành cho Bôn Quốc Phòng Việt Nam, nhằm xây dựng một công viên phần mềm tại Đại học Thông tin Liên lạc Nha Trang. Công viên phần mềm là một biểu tượng quan trọng của hợp tác công nghệ cao trong quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ - Việt Nam và sẽ tiếp tục góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.


Go to Top