About Us Events/Photo Gallery

India@75: Special Webinar on “India At 75” to mark India’s 75th Independence Day

Posted on: August 12, 2021 | Back | Print

As part of the series of events to mark the 75th Independence Day of India and to celebrate the #AzadiKaAmritMahotsav, Ambassador Pranay Verma hosted a Special Webinar on “India At 75” on 12 August 2021.
 
His Excellency Nguyen Quoc Dzung, Vice Foreign Minister of Vietnam delivered the keynote address. Twelve speakers, including senior dignitaries from Government of Vietnam, former Ambassadors of India and Vietnam, leaders of friendship and social organizations, experts from Vietnamese thinktanks and academia, cultural personalities and members of Indian diaspora joined the discussions that encompassed multiple dimensions of India-Vietnam relations in the context of “India At 75”.
 
Vietnamese dignitaries congratulated the people and Government of India on the momentous occasion of India’s 75th Independence Day, appreciated India’s achievements over the last 75 years and affirmed confidence in the future development of India and the India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership.
 
Here is a glimpse of the event...
 
***
Nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu Ngày Độc lập lần thứ 75 của Ấn Độ và để kỷ niệm ngày này #AzadiKaAmritMahotsav, Đại sứ Pranay Verma đã tổ chức Hội thảo trực tuyến đặc biệt về “Ấn Độ 75 năm” vào ngày 12 tháng 8 năm 2021.
 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã có bài phát biểu quan trọng. Mười hai diễn giả, bao gồm các quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam, các nguyên Đại sứ Ấn Độ và Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức hữu nghị và xã hội, các chuyên gia từ các cơ quan tư vấn và học thuật Việt Nam, các nhân vật văn hóa và các thành viên cộng đồng Ấn Độ đã tham gia các cuộc thảo luận đa chiều của quan hệ Ấn Độ-Việt Nam trong bối cảnh Ấn Độ 75 năm “India At 75”.
 
Các vị quan chức Việt Nam đã chúc mừng nhân dân và Chính phủ Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, đánh giá cao những thành tựu của Ấn Độ trong 75 năm qua và khẳng định tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của Ấn Độ và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - Việt Nam.
 
Sau đây là một vài khoảnh khắc của sự kiện này...
 
 
 
May be an image of text that says
 
 
Go to Top