About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar on “Cultural Meet between India and Vietnam”

Posted on: August 18, 2021 | Back | Print

Consulate General of India in Ho Chi Minh City organized a webinar on “Cultural Meet Between India & Vietnam” on 18th August, 2021 to highlight the cultural and historical connection between the two countries. Ambassador Pranay Verma, in his opening remarks, pointed out the age-old civilisational connect between India and Vietnam, including the direct Buddhist influence which came from India as well as the discovery of Indian cultural icons in My Son. Dr. Amarjeeva Lochan, Deputy Dean of International Relations, University of Delhi, made a presentation highlighting the Indian social and cultural influence in Vietnam.

Assoc. Prof. Dang Van Thang, Head of Faculty of Archeology, HCMC USSH-cum-Standing Vice Chairman of Ho Chi Minh City Historical Science Association, elaborated on recent archaeological excavations and restoration of Hindu relics in My Son sanctuary whereas Dr. Phan Anh Tu, Director, Center for Theoretical and Applied Culturology, HCMC USSH & Dr. Le Thi Hang Nga, Deputy Editor in Chief, Journal for Indian and Asian Studies, Vietnam Institute of Indian and Southwest Asian Studies, mentioned about the Hindu temples in Vietnam and how the people-to-people contact and friendship of President Ho Chi Minh and Prime Minister Jawaharlal Nehru have deepened the cultural linkage between the two countries.

Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General offered the Vote of Thanks. The webinar was attended by nearly 300 participants.
 
***
 
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi trao đổi trực tuyến về chủ đề “Giao thoa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam”, làm nổi bật kết nối về văn hóa và lịch sử giữa hai quốc gia. Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma đã chỉ ra mối liên hệ văn minh lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam, bao gồm ảnh hưởng trực tiếp của Phật giáo đến từ Ấn Độ cũng như việc phát hiện các biểu tượng văn hóa Ấn Độ ở Mỹ Sơn. Tiến sĩ Amarjeeva Lochan, Phó Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Delhi, đã có bài trình bày nhấn mạnh ảnh hưởng văn hóa và xã hội của Ấn Độ tại Việt Nam.

PGS. GS.TSKH Đặng Văn Thắng, Trưởng Khoa Khảo cổ học TP.HCM, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, trình bày chi tiết về các cuộc khai quật khảo cổ gần đây và trùng tu các di tích Ấn Độ giáo ở thánh địa Mỹ Sơn. Bên cạnh đó TS. Phan Anh Tú, Giám đốc, Trung tâm Văn hóa Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM và Tiến sĩ Lê Thị Hằng Nga, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, đã đề cập đến các đền thờ Ấn Độ giáo ở Việt Nam và cách giao lưu nhân dân và tình hữu nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn kết văn hóa giữa hai nước.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự đã phát biểu Cảm tạ khi kết thúc. Hội thảo trực tuyến này đã chào đón gần 300 khách tham dự.Go to Top