About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar on “Covid-19 and its Management through Ayurveda”

Posted on: August 20, 2021 | Back | Print

On 20th August, 2021, Consulate General of India in Ho Chi Minh City in collaboration with Indian Business Chamber in Vietnam (INCHAM) and Ministry of Ayush, Government of India organized a webinar on “Covid-19 and It’s Management Through Ayurveda”. The session was graced by Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush along with Ayurvedic experts from India - Dr. Kashinath from National Institute of Ayurveda; Dr. N. Srikanth from Council for Research in Ayurveda and Dr. Kartikey Tyagi from Vishwa Ayurveda Parishad who gave presentations on various topics ranging from enhancing immunity through the use of Ayurveda; use of Ayurveda in Covid-19 cases and Ayurvedic Practices across the globe.

Reinstating the importance of Ayurveda in promoting cultural and health diplomacy, Ambassador Pranay Verma, in his opening remarks, mentioned Ayurveda as a holistic approach to the complete well-being of human beings. Presentation on the Ayurvedic treatment and products in Vietnam was made by Ms. Poonam Barthwal, Certified Ayurvedic and Panchkarma Practitioner in Ho Chi Minh City, Vietnam.
Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General offered the Vote of Thanks. More than 150 participants attended the webinar.
 
***
 
Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) và Bộ AYUSH, Chính phủ Ấn Độ tổ chức hội thảo trực tuyến về “Covid-19 và Ứng dụng phương pháp Ayurveda”. Phiên thảo luận hân hạnh được chào đón sự tham gia của Ông Pramod Kumar Pathak, Thư ký Chuyên trách, Bộ AYUSH cùng với các chuyên gia Ayurvedic đến từ Ấn Độ - Tiến sĩ Kashinath từ Viện Ayurveda Quốc gia; Tiến sĩ N. Srikanth từ Hội đồng Nghiên cứu Ayurveda và Tiến sĩ Kartikey Tyagi từ Vishwa Ayurveda Parishad. Các chuyên gia đã thuyết trình về các chủ đề khác nhau, từ tăng cường khả năng miễn dịch thông qua việc sử dụng Ayurveda; sử dụng Ayurveda trong các trường hợp Covid-19 và Thực hành Ayurveda trên toàn cầu.

Đánh giá cao tầm quan trọng của Ayurveda trong việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa và y tế, trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma đã đề cập đến Ayurveda như một phương pháp tiếp cận toàn diện đối với sự hạnh phúc trọn vẹn của con người. Bà Poonam Barthwal, Chuyên viên Ayurvedic và Panchkarma đã được chứng nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trình bày về phương pháp điều trị và sản phẩm Ayurvedic tại Việt Nam.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự đã phát biểu Cảm tạ, kết thúc chương trình. Hơn 150 người đã tham dự hội thảo trực tuyến này.

Go to Top