About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar on “India-Vietnam Cultural Confluence: The Heritage of Oc Eo and Champa Cultures”

Posted on: August 20, 2021 | Back | Print

Embassy of India and Swami Vivekananda Culture Centre in Hanoi organized a webinar on “India-Vietnam Cultural Confluence: The Heritage of Oc Eo and Champa Cultures” on 20 August 2021. The webinar is part of a series of events commemorating the #75thIndependence Day of India and Azadi ka Amrit Mahotsav.
 
Ambassador Pranay Verma gave opening remarks highlighting the rich cultural and historical linkages between India and Vietnam and the importance of these linkages in promoting contemporary ties between the two countries. He also described the development partnership between India and Vietnam in conservation of cultural heritage like the My Son Cham temples in Quang Nam as an important emerging area of cultural cooperation between the two countries.
 
The event included presentation by two cultural experts from India and Vietnam. Mr. Lê Xuân Lợi, Director of Center for Cham's Cultural Research, Ninh Thuan province of Vietnam gave a presentation on the “Imprint of Indian civilization through the Kate festival of Cham people at Po Laong Girai Tower”. From India, Dr. Birendra Nath Prasad, Assistant Professor, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, India, delivered a presentation on “Hindu Temples of Champa and their Socio-Political Linkages: Some Parallels with Early Mediaeval Eastern India”.
 
***
 
Ngày 20/08/2021, Đại sứ quán Ấn Độ & Trung tâm Văn hoá Swami Vivekananda, Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Giao thoa Văn hóa Ấn Độ - Việt Nam: Di sản văn hóa Óc Eo và Chăm-pa”. Buổi Tọa đàm là một phần của chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (Azadi ka Amrit Mahotsav).
 
Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma nêu bật mối liên kết lịch sử và văn hóa phong phú giữa Ấn Độ và Việt Nam, và tầm quan trọng của những mối liên kết này trong việc thúc đẩy mối quan hệ đương đại giữa hai nước. Ngài cũng đề cập đến quan hệ đối tác phát triển giữa Ấn Độ và Việt Nam trong việc bảo tồn di sản văn hóa, như việc hợp tác bảo tồn tại khu đền tháp Chăm tại Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam. Đây là một lĩnh vực hợp tác văn hóa mới nổi quan trọng giữa hai nước.
 
Chương trình có sự tham gia trình bày của hai chuyên gia văn hóa đến từ Ấn Độ và Việt Nam. Ông Lê Xuân Lợi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam, đã có bài chia sẻ về chủ đề “Dấu ấn văn minh Ấn Độ qua lễ hội Katé của người Chăm tại tháp Po Laong Girai”. Từ phía Ấn Độ, Tiến sĩ Birendra Nath Prasad, Giáo sư Dự khuyết tại Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ đã trình bày về chủ đề “Những ngôi đền Hindu của Chăm-pa và mối liên hệ chính trị - xã hội của chúng: Một số điểm tương đồng với giai đoạn Tân Trung cổ ở Đông Ấn Độ”.
-----------------------------


Go to Top