About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Call on the President of Vietnam

Posted on: September 06, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma called on the President of Vietnam, His Excellency Nguyen Xuan Phuc at the Presidential Palace in Hanoi on 6 September 2021. President Phuc expressed satisfaction over many positive developments in India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership and the on-going cooperation between the two countries in their shared fight against the COVID-19 pandemic. Ambassador thanked the President for his constant guidance and encouragement to the promotion of India-Vietnam ties.
***
Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc chào xã giao với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 6 tháng 9 năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam và quan hệ hợp tác đang phát triển giữa hai quốc gia trong cuộc chiến chung chống lại đại dịch COVID-19. Đại sứ cảm ơn sự chỉ đạo và động viên thường xuyên của Chủ tịch nước đối với việc thúc đẩy quan hệ Ấn Độ - Việt Nam.


Ambassador's Courtesy Call on President Nguyen Xuan Phuc by VTV


Ambassador's Courtesy Call on President Nguyen Xuan Phuc by Nhan Dan TV


Other Media coverage on Ambassador’s call on President of Vietnam:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to Top