About Us Events/Photo Gallery

India@75:Webinar on ICT Cooperation between India and Vietnam in the context of COVID-19

Posted on: June 30, 2021 | Back | Print

The Embassy of India in Vietnam in partnership with the Ministry of Information and Communication of the Socialist Republic of Vietnam organized a Webinar on ICT Cooperation between India and Vietnam in the context of COVID-19 pandemic on 29 June 2021. The event was co-chaired by Ambassador Pranay Verma and H.E. Mr. Nguyen Huy Dung, Vice Minister of Information and Communication of Vietnam. Chairperson of VUFO, Madam Nguyen Phuong Nga also addressed the event. In his remarks, Ambassador described the cooperation in ICT sector as an important dimension of India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership. Vice Minister Dung spoke of Vietnam’s National Digital Transformation Programme and expressed Vietnam’s interest in learning about India’s digital initiatives such as “Digital India” and “Make in India”. With participation of more than a hundred policy and industry stakeholders from both sides, the Webinar witnessed exchanges on potential sectors of cooperation between India and Vietnam in areas such as smart city development, 5G technology, cyber security, application of blockchain in health care system, and skill and talent development in the ICT sector.
***
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về Hợp tác Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) giữa Ấn Độ và Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. Sự kiện do Đại sứ Pranay Verma và Ngài Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đồng chủ trì. Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO), Bà Nguyễn Phương Nga đã phát biểu tại sự kiện. Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ chia sẻ rằng hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT là một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Thứ trưởng Dũng đã chia sẻ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam và bày tỏ sự quan tâm của Việt Nam trong việc tìm hiểu về các sáng kiến số của Ấn Độ như “Ấn Độ Số” và “Make in India (Sản xuất tại Ấn Độ)”. Với sự tham gia của hơn một trăm đại diện doanh nghiệp và đại diện hoạt động trong lĩnh vực hoạch định chính sách từ cả hai bên, Hội thảo trực tuyến đã chứng kiến ​​sự trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các lĩnh vực như phát triển thành phố thông minh, công nghệ 5G, an ninh mạng, ứng dụng blockchain trong hệ thống y tế, và phát triển kỹ năng - tài năng trong lĩnh vực CNTT-TT.Go to Top