About Us Events/Photo Gallery

Webinar on Ayurveda: A Secret to Healthy Life (30-31 March 21)

Posted on: April 05, 2021 | Back | Print

Ngày 31/03/2021, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Hà Nội (SVCC) đã tổ chức phiên cuối cùng của Tọa đàm trực tuyến quốc tế “Ayurveda: Bí quyết cho một cuộc sống khỏe mạnh”.
Tiến sĩ Shivakumar S. Harti - Phó giáo sư Ban Swasthavriita (Ban Y tế dự phòng và xã hội), Viện nghiên cứu Ayurveda toàn Ấn Độ (AIIA), New Delhi - đã giới thiệu đến khán giả chủ đề “Ayurveda Ahara: Chế độ ăn kiêng trong Ayurveda”. Ngay sau đó, Tiến sĩ Prasanth Dharamrajan - Giáo sư Dự khuyết Ban Panchakarma (Phương pháp Thanh lọc Sinh học Penta), AIIA, New Delhi - đã trình bày về chủ đề “Áp dụng Ayurveda trong thanh lọc cơ thể”. Buổi tọa đàm do Tiến sĩ Namrata Raj, Giáo viên Văn hóa Ấn Độ của SVCC, Hà Nội điều phối.
Buổi tọa đàm do Tiến sĩ Namrata Raj, Giáo viên Văn hóa Ấn Độ của SVCC, Hà Nội điều phối.
Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc tuyệt vời của phiên tọa đàm qua đường dẫn này: https://fb.watch/4zW3vAJXvj/
---------------------
On 31st March 2021, Swami Vivekananda Cultural Centre, Hanoi (SVCC) organized the last session of the International Webinar "Ayurveda: A Secret to Healthy Life".
Dr. Shivakumar S. Harti - Associate Professor of Department of Swasthavriita (Preventive and social Medicine), All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi - introduced to audience the topic “Ayurveda Ahara: Dietetics”. Afterwards, Dr. Prasanth Dharamrajan - Assistant Professor of Department of Panchakarma (Penta Bio-purification Methods), AIIA, New Delhi – delivered his presentation on “Ayurveda for Detoxification”. The International Webinar was organized as a part of India@75.
The webinar was moderated by Dr. Namrata Raj, Teacher of Indian Culture of SVCC, Hanoi.
Let’s rewatch the wonderful moments of the session via this link: https://fb.watch/4zW3vAJXvj/
Go to Top