About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Meeting with Minister of Health of Vietnam

Posted on: April 05, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma met the Minister of Health of Vietnam His Excellency Nguyen Thanh Long on 31 March 2021 and discussed ways to promote India-Vietnam cooperation in healthcare sector. They also exchanged views on the strategies adopted by India and Vietnam in dealing with #COVID19 pandemic.

***

Đại sứ Pranay Verma đã gặp Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 và thảo luận về các cách thức thúc đẩy hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các chiến lược mà Ấn Độ và Việt Nam áp dụng để đối phó với đại dịch #COVID19.Go to Top