About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Meeting with Vice Minister of Planning and Investment of Vietnam

Posted on: March 31, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma met the Deputy Minister His Excellency Tran Duy Dong of Ministry of Planning and Investment of Vietnam on 31 March 2021 and discussed the roadmap for future development of India-Vietnam economic and investment partnership. They underlined the importance of long-term investments in each other's economy and explored new cooperation in areas such as connectivity, energy, IT, healthcare etc. They also agreed to work together to enhance engagement between the SMEs and startups of the two countries.

***

Đại sứ Pranay Verma đã gặp Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Duy Đông vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 và thảo luận về lộ trình phát triển quan hệ đối tác kinh tế và đầu tư Ấn Độ - Việt Nam trong tương lai. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các khoản đầu tư dài hạn vào nền kinh tế của nhau và tìm hiểu những hợp tác mới trong các lĩnh vực như kết nối, năng lượng, CNTT, chăm sóc sức khỏe ... Hai bên cũng nhất trí làm việc cùng nhau để tăng cường sự gắn bó giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp của hai nước.

Go to Top