About Us Events/Photo Gallery

Ambassador’s Meeting with President of HCMNAP - 25.03.2021

Posted on: March 31, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma met with the President of Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMNAP), His Excellency Nguyen Xuan Thang on 25 March 2021 and exchanged views on recent positive developments in India-Vietnam ties and the emerging avenues of cooperation in the context of their respective national development goals. Ambassador congratulated President Thang on his elevation as Member of the Politburo of the Communist Party of Vietnam and looked forward to working closely with the Academy on activities to mark the fifth year of India-Vietnam Comprehensive Startegic Partnership, 50th anniversary of their diplomatic relations and the 75th anniversary of India’s Independence #IndiaAt75. President Thang expressed interest in further reinforcing academic exchanges with India with greater focus on collaborative research.

The Academy is the premier training institute for the senior Party and State officials of Vietnam and together with its Centre for India Studies, plays a key role in developing scholarship on India in Vietnam and promotion of academic exchanges with Indian institutions.

***

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc gặp với Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMNAP), Ngài Nguyễn Xuân Thắng vào ngày 25 tháng 3 năm 2021 và trao đổi về những tích cực gần đây trong quan hệ Ấn Độ - Việt Nam và những lộ trình hợp tác đang phát triển trong bối cảnh các mục tiêu phát triển của hai nước. Đại sứ chúc mừng Ngài Giám đốc được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Học viện trong các hoạt động đánh dấu năm thứ năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và Kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ. Ngài Giám đốc bày tỏ quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa trao đổi học thuật với Ấn Độ, tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu hợp tác.

Học viện là cơ sở đào tạo hàng đầu cho cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng với Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển học bổng về Ấn Độ tại Việt Nam và xúc tiến trao đổi học thuật với các cơ sở học thuật của Ấn Độ.
Go to Top