About Us Events/Photo Gallery

Webinar on India’s cooperation with Khanh Hoa Province

Posted on: March 31, 2021 | Back | Print

Ambassador spoke through virtual links at a Webinar on India’s cooperation with Khanh Hoa province in South-central Vietnam organized by the Consulate General of India in Ho Chi Minh City. The webinar discussed collaboration in trade, investment and tourism exchanges.

***

Đại sứ đã phát biểu thông qua các liên kết trực tuyến tại Hội thảo trực tuyến về hợp tác của Ấn Độ với tỉnh Khánh Hòa ở Nam Trung bộ Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội thảo đã thảo luận về sự hợp tác trong trao đổi thương mại, đầu tư và du lịch.
Go to Top