About Us Events/Photo Gallery

Inauguration of Manufacturing Asia Virtual Expo 2021

Posted on: March 25, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma delivered the inaugural address at the online launch of the “Manufacturing Asia Virtual Expo 2021” organized by the Confederation of Indian Industries on 19 March 2021. A number of Indian manufacturers participated in the virtual exhibition. In his remarks, Ambassador identified several potential opportunities available for Indian manufacturers, particularly those from the SMEs, in Vietnam’s market. He also urged business chambers and manufacturing enterprises in India to set exports targets backed by a concrete action plan based on market opportunities available in Vietnam and offered all possible facilitation from the Embassy and the Consulate General of India in Vietnam.

***

Đại sứ Pranay Verma đã có bài phát biểu khai mạc tại buổi ra mắt trực tuyến của “Triển lãm ảo châu Á 2021” do Liên đoàn các ngành công nghiệp Ấn Độ tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Một số nhà sản xuất Ấn Độ đã tham gia triển lãm ảo này. Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ đã xác định một số cơ hội tiềm năng dành cho các nhà sản xuất Ấn Độ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại thị trường Việt Nam. Ông cũng kêu gọi các phòng kinh doanh và doanh nghiệp sản xuất tại Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu dựa trên một kế hoạch hành động cụ thể trên các cơ hội thị trường sẵn có tại Việt Nam và cam kết Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện có thể.
Go to Top