About Us Events/Photo Gallery

Ambassador hosts President of VASS

Posted on: March 22, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma welcomed the President of Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) and Member of Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Prof. Bui Nhat Quang at the India House for a working lunch on 16 March 2021. They discussed several on-going and new cooperation projects between VASS and partner institutions in India as well as the Embassy as part of celebrations to mark the 5th anniversary of India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership, 50th anniversary of India-Vietnam diplomatic relations and 75th anniversary of India’s Independence. As the nation’s premier thinktank, VASS is a valuable partner for promoting academic and scholarly exchanges between India and Vietnam.

***

Đại sứ Pranay Verma đã tiếp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Bùi Nhật Quang tại nhà riêng dùng bữa trưa ngày 16 tháng 3 năm 2021. Hai bên đã thảo luận về một số vấn đề hiện nay và các dự án hợp tác mới giữa VASS và các cơ quan đối tác tại Ấn Độ cũng như Đại sứ quán trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam, 50 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam và kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh của Ấn Độ. Với tư cách là cơ quan cố vấn hàng đầu của quốc gia, VASS là đối tác có giá trị để thúc đẩy trao đổi học thuật giữa Ấn Độ và Việt Nam.


Go to Top