About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Meeting with Commander, Vietnam Coast Guard

Posted on: February 08, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma met the Commander of Vietnam Coast Guard Lt. Gen. Nguyen Van Son on 3 February 2021 and exchanged views on on-going and upcoming bilateral cooperation. Indian Coast Guard and Vietnam Coast Guard maintain regular institutionalised exchanges, which include High Level Meetings, exchange visits by Coast Guard vessels and joint exercises. Most recently, the 4th edition of the High Level Meeting between the heads of the two Coast Guards was held on-line on 30 December 2020. Both sides also closely cooperate in multilateral platforms such as HACGAM CGGS and ReCAPP-ISC.

***

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc chào xã giao Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn vào ngày 3/2/2021 và trao đổi về quan điểm hợp tác song phương hiện tại và trong thời gian tới. Cảnh sát biển Ấn Độ và Cảnh sát biển Việt Nam duy trì các hoạt động trao đổi thể chế hóa thường xuyên, bao gồm các cuộc gặp Cấp cao, các chuyến thăm của tàu Cảnh sát biển và các cuộc tập trận chung. Gần đây nhất, Phiên họp cấp cao lần thứ 4 giữa Tư lệnh Cảnh sát biển hai nước đã được tổ chức trực tuyến vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ trên các nền tảng đa phương như HACGAM CGGS và ReCAPP-ISC.Go to Top