About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Meeting with DG, General Dept. of Defence Industry

Posted on: February 08, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma met the Director General of the General Department of Defence Industries of Vietnam, Lt. Gen. Trang Hong Minh on 4 February 2021 and exchanged views on defence industry cooperation between India and Vietnam. Defence industry cooperation is an important part of India-Vietnam Defence Partnership . Government of India has extended defence credit lines to Vietnam as part of efforts to enhance Defence Industrial Cooperation . During the recently held Virtual Summit between the Prime Ministers of the two countries, both sides also signed an implementing arrangement for defence industry cooperation that would provide an institutionalised framework for future partnership in this important area of their defence relations.

***

Đại sứ Pranay Verma đã gặp Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Trần Hồng Minh vào ngày 4 tháng 2 năm 2021 và trao đổi về quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Hợp tác công nghiệp quốc phòng là một phần quan trọng của Quan hệ Đối tác Quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã mở rộng hạn mức tín dụng quốc phòng cho Việt Nam như một phần trong nỗ lực tăng cường Hợp tác Công nghiệp Quốc phòng. Trong Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến được tổ chức gần đây giữa Thủ tướng hai nước, cả hai bên cũng đã ký một thỏa thuận triển khai về hợp tác công nghiệp quốc phòng nhằm cung cấp một khuôn khổ thể chế hóa cho quan hệ đối tác về lĩnh vực này trong tương lai.

Go to Top