About Us Events/Photo Gallery

Visit of INS KILTAN to Vietnam

Posted on: December 29, 2020 | Back | Print

The Indian Navy Ship, INS KILTAN docked at Ho Chi Minh City on 24 December 2020 carrying 15 tons of humanitarian assistance and relief supplies for the victims of the recent flooding and landslides that inflicted several provinces in Central Vietnam. The supplies, which will be handed over to Vietnam’s Central Steering Committee for National Disaster Prevention and Control, follow the Virtual Summit between the Prime Ministers of India and Vietnam on 21 December 2020 and reflect the deep bonds of friendship and solidarity between the peoples of the two countries. INS KILTAN is making a technical halt at Ho Chi Minh City from 24-26 December 2020, during which it will also engage with Vietnam People's Navy for professional training activities. The ship's visit is part of our ever-growing bilateral relations and defence partnership with Vietnam, which was also highlighted during the Virtual Summit between the leaders. It reflects India’s role as a dependable partner and our steadfast commitment to the Security and Growth for all in the Region (SAGAR).

***

Tàu Hải quân Ấn Độ, INS KILTAN cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, mang theo 15 tấn hàng hỗ trợ nhân đạo và hàng cứu trợ cho các nạn nhân của trận lũ lụt và sạt lở đất vừa qua ở một số tỉnh ở miền Trung Việt Nam. Các vật tư sẽ được bàn giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai của Việt Nam sau Hội nghị Cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng Ấn Độ và Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 năm 2020 và phản ánh tình đoàn kết hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân các nước Hai nước. INS KILTAN sẽ tạm dừng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24-26/12/2020, trong thời gian này tàu cũng sẽ tham gia với Hải quân Nhân dân Việt Nam để thực hiện các hoạt động huấn luyện nghiệp vụ. Chuyến thăm của tàu là một phần trong quan hệ song phương ngày càng lớn mạnh giữa hai nước, và quan hệ đối tác quốc phòng với Việt Nam, cũng được nhấn mạnh trong Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo. Điều này phản ánh vai trò của Ấn Độ như một đối tác đáng tin cậy và cam kết kiên định của chúng tôi đối với An ninh và Tăng trưởng cho tất cả mọi người trong Khu vực (SAGAR).

Go to Top