About Us Events/Photo Gallery

India-Vietnam Virtual Bilateral Summit (21 December 2020)

Posted on: December 21, 2020 | Back | Print

PM Narendra Modi and Prime Minister of Vietnam Mr. Nguyen Xuan Phuc held the India-Vietnam Virtual Bilateral Summit.
 
Review of entire gamut of bilateral relations, discussions on regional & global issues of mutual interest, including post-pandemic economic revival was on agenda.
***
Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội Nghị Thượng Đỉnh Ấn Độ - Việt Nam dưới hình thức trực tuyến.
 
Hai bên đánh giá mối quan hệ song phương, thảo luận những vấn đề khu vực và trên thế giới cùng quan tâm, bao gồm cả việc tái thiết nền kinh tế sau đại dịch.
 
 


Go to Top