About Us Events/Photo Gallery

Ambassador Visits ARC-ICT

Posted on: November 11, 2020 | Back | Print

Indian-Vietnam Advance Resource Centre for Information and Communications Technology (ARC-ICT) is one of the modern day icons of India-Vietnam Development Partnership. Established in 2011, the Centre has trained more than 10,000 officials and experts from Hanoi City Govt. and other provinces of Vietnam and has contributed to Vietnam’s fulfilling Vietnam’s digital and e-governance needs. During his visit to ARC-ICT on 10 November, Ambassador Pranay Verma met with Centre’s authorities and discussed ways to make the Centre a key part of Hanoi’s IT infrastructure.
***
Trung tâm nguồn chất lượng cao về thông tin và truyền thông Ấn Độ - Việt Nam (ARC-ICT) là một trong những biểu tượng về Đối tác phát triển trong thời kỳ hiện đại giữa Ấn Độ và Việt Nam. Được thành lập năm 2011, trung tâm đã đào tạo hơn 10,000 cán bộ và chuyên gia chính phủ của Hà Nội và các tỉnh thành đồng thời đóng góp vào việc thực hiện nhu cầu xây dựng chính phủ điện tử và số. Trong chuyến thăm tới ARC-ICT vào ngày 10/11/2020, Đại sứ Pranay Verma đã gặp gỡ lãnh đạo của trung tâm và thảo luận các biện pháp biến trung tâm thành một công trình trọng điểm của mạng lưới công nghệ thông tin ở Hà Nội.Go to Top