About Us Events/Photo Gallery

Ambassador’s Visit to Vinh University in Nghe An

Posted on: November 02, 2020 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma visited the Vinh University in Nghe An Province on 30 October 2020 to join an Indian Cultural Day hosted by the University in partnership with Embassy’s Swami Vivekananda Cultural Centre and Vietnam Institute of Indian and Southwest Asian Studies. Ambassador also held discussions with the President of the University, Prof. Nguyễn Huy Bang and other senior scholars on ways to promote Indian studies at Vinh University as well as its academic tie ups with Indian universities.
***
Đại sứ Pranay Verma đến thăm trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 30 tháng 10 năm 2020 để tham gia Ngày Văn hóa Ấn Độ do Trường phối hợp với Trung tâm Văn hóa Ấn Độ Swami Vivekananda của Đại sứ quán và Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á của Việt Nam tổ chức. Đại sứ cũng đã có buổi trao đổi với Hiệu trưởng Nhà trường, GS Nguyễn Huy Bằng và các học giả khác về phương thức thúc đẩy nghiên cứu Ấn Độ tại Trường Đại học Vinh cũng như quan hệ học thuật với các trường đại học Ấn Độ.

Go to Top