About Us Events/Photo Gallery

Development Assistance for Water Resource Management Projects

Posted on: September 23, 2020 | Back | Print

Seven MoUs were signed between Government of India and four southern Provinces of Vietnam — Ben Tre, Hau Giang, Kien Giang and Tien Giang — at a ceremony held on 23 September 2020 in Can Tho city to implement India’s development assistance for water resource management projects in Vietnam’s Mekong Delta Region. 

The MOUs were signed in the presence of Ambassador of India to Vietnam, H.E. Mr. Pranay Verma by the Consul General of India at Ho Chi Minh City, Dr. Madan Mohan Sethi and officials of the four beneficiary Provinces. Officials from the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam and Can Tho City government were also present.
***
Bảy Biên bản Ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa Chính phủ Ấn Độ và các tỉnh miền Nam Việt Nam - Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang và Tiền Giang - trong buổi lễ ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại thành phố Cần Thơ, nhằm thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển của Ấn Độ trong các dự án quản lý nguồn nước tại vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. 

Dưới sự chứng kiến của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ngài Pranay Verma, các MoU được ký giữa Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, TS. Madan Mohan Sethi, và lãnh đạo bốn tỉnh thụ hưởng. Các cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam và thành phố Cần Thơ cũng tham dự sự kiện.

#IndiaVietnam

Go to Top