About Us Events/Photo Gallery

74th Independence Day of India

Posted on: August 17, 2020 | Back | Print

Happy Independence Day!
 
Ấn Độ kỷ niệm ngày Độc lập thứ 74 vào ngày 15 tháng 8 năm 2020. Dưới đây là vài điểm nhấn của lễ kỷ niệm tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to Top