About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Interview by Vietnamese Media

Posted on: August 10, 2020 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma was interviewed on 7 August by four audio-visual news outlets of Vietnam - VOV1, VTC, VOV5 and CPV Online - on a range of issues covering India-Vietnam relations, India’s socio-economic response to COVID-19 and the vision of #AatmaNirbharBhaarat.
***
Đại sứ Pranay Verma trả lời phỏng vấn ngày 7 tháng 8 với 4 cơ quan truyền thông của Việt Nam - đài VOV1, VTC, VOV5 và báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - về một loại các vấn đề liên quan đến quan hệ Ấn Độ-Việt Nam, biện pháp ứng phó kinh tế xã hội với COVID-19 của Ấn Độ à tầm nhìn #ẤnĐộtựlực #AatmaNirbharBharat.

https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=39

https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=41

https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=42 

 

Go to Top