About Us Events/Photo Gallery

Ambassador calls on Defence Minister of Vietnam

Posted on: August 26, 2019 | Back | Print

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam ngài Pranay Verma đã đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch ngày 23.08.2019 tại Bộ Quốc Phòng. Hai bên trao đổi về những tiến bộ đạt được gần đây trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và trao đổi quân sự giữa hai nước, bao gồm cả lĩnh vực bồi dưỡng năng lực và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng đã chỉ ra rằng hợp tác quốc phòng là trụ cột trong mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới khi Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Ambassador Pranay Verma called on the Defence Minister of Vietnam, H.E. General Ngo Xuan Lich on August 23, 2019 at the Ministry of National Defence. They discussed recent progress in on-going bilateral defense partnership and military exchanges between the two sides, including in the areas of capacity building and defence industry collaboration. They characterized defence cooperation as an important pillar of India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership, and looked forward to enhanced defense engagement between the two sides during Vietnam’s chairmanship of ASEAN in 2020.Go to Top
Events/Photo Gallery