About Us Events/Photo Gallery

Embassy hosts Interactive Business Meet

Posted on: August 26, 2019 | Back | Print

Hai đoàn doanh nghiệp Ấn Độ gồm 1 đoàn từ Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD (PHDCII) và 1 đoàn từ Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) đã đến thăm Hà Nội vào 22-23/8/2019. Nhằm tăng cường giao lưu giữa đoàn Ấn Độ và bên đồng cấp phía Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức buổi Giao lưu gặp gỡ doanh nghiệp vào 23/8/2019. Đại sứ Pranay Verma, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Ajay Poddar, trưởng đoàn PHDCII; ông Joseph Micheal Kallivayalil, trưởng đoàn CII; và ông Harish Taparia, chủ tịch INCHAM đã phát biểu tại sự kiện và tóm lược với các đại biểu về cơ hội giao thương và đầu tư tại Ấn Độ và Việt Nam. Two business delegations from India - one from PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) and another from Confederation of Indian Industries (CII) - visited Hanoi on 22-23 August 2019. To facilitate interaction between the Indian delegation and their Vietnamese counterparts, Embassy of India hosted an Interactive Business Meet on August 23. Ambassador Pranay Verma; Mr. Bui Trung Nghia, Deputy General Secretary of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI); Mr. Ajay Poddar, Head of PHDCCI delegation; Mr. Joseph Michael Kallivayalil, Head of CII delegation; and Mr. Harish Taparia, Chairman of INCHAM addressed the event and briefed the participants about the trade and investment opportunities in India and Vietnam.

Go to Top
Events/Photo Gallery