Sitemap  Contact Feedback
Extension of the deadline for submission of ICCR Scholarship applications to 20/02/2019 ||| SCHOLARSHIPS FOR POST GRADUATE DIPLOMA PROGRAMME IN INTERNATIONAL TRADE 2019 ||| Use of Thuraya/Irridium Satellite phones is banned in India. Unauthorised use of such phones will lead of confiscation of the same and will attract prosecution as per relevant laws governing use of satellite phones in India. Visitors are advised not to carry/use satellite phones during their visit to India.
Ấn Độ cấm sử dụng điện thoại vệ tinh Thuraya/Irridium. Người sử dụng trái phép loại điện thoại này sẽ bị tịch thu điện thoại và khởi tố theo luật pháp liên quan đến việc sử dụng điện thoại vệ tinh tại Ấn Độ. Vì vậy, du khách khi đến thăm Ấn Độ không nên mang theo hay sử dụng điện thoại vệ tinh.
Home
Yoga rehearsal classes for 4th International Day of Yoga (IDY)

To prepare for the 4th International Day of Yoga (IDY), proposed to be held by the Embassy of India, Hanoi in June, 2018, the Indian Cultural Centre is going to startyoga rehearsal classes at Indian Cultural Center, 63 Tran Hung Dao Str, Hoan Kiem district, Hanoi. The IDY rehearsal classes are free of charge. Those interested may kindly register themselves atIndian Cultural Center, 63 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem District, Hanoi between 0930 hrs to 1200 hrs fromMonday to Fridayor via link: https://goo.gl/fnEhFX  .

Please note that there are only 50 available slots for each batch. The first 100 people who register successfully for these 02 classes will receive confirmation email from the Centre. The timetable for the IDY rehearsal classes is as following:

Sr. No

Batches

Time

Duration

(03 weeks, including 06 classes)

1.

IDY-1:Monday & Wednesday

17:00hrs – 18:00hrs

02 – 21 May, 2018

2.

IDY-2:Tuesday & Thursday

17:00hrs – 18:00hrs

03 – 22 May, 2018

 

For further details, please contact Ms. Hoang Dieu Huanat tel: 024 36332083 or email: cul.hanoi@mea.gov.inor check our website:www.indembassy.com.vn (Right of admission reserved).

******

Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Yoga (IDY) lần thứ 4 dự kiến được tổ chức bởi Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội vào tháng 6, 2018, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ sẽ tổ chức các lớp diễn tập yoga tại Trung tâm, 63 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là lớp diễn tập IDY không thu học phí. Các bạn quan tâm xin vui lòng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa Ấn Độ, 63 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 9:30 đến 12:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, hoặc đăng ký qua đường link https://goo.gl/fnEhFX  .

Xin lưu ý, Trung tâm giới hạn số lượng học viên là 50 người mỗi lớp. 100 người đầu tiên đăng ký thành công cho 02 lớp học này sẽ nhận được email xác nhận từ Trung tâm. Thời khóa biểu các diễn tập Yoga như sau:

STT

Ca học

Giờ học

Thời gian khóa học

(03 tuần, gồm 06 buổi học)

1.

IDY-1: Thứ Hai & thứ Tư

17:00 – 18:00

02 – 21 tháng Năm, 2018

2.

IDY-2: Thứ Ba & thứ Năm

17:00 – 18:00

03 – 22 tháng Năm, 2018

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chị Hoàng Diệu Huân qua số điện thoại: 024 36332083, email: cul.hanoi@mea.gov.inhoặc truy cập vào trang web: www.indembassy.com.vn (Chúng tôi bảo lưu quyền được tiếp nhận học viên cho lớp học).